โปรแกรมช่วยสร้างรูปภาพเอกสารเข้าชื่อ

โปรแกรมนี้ไม่มีการเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบใดใด เป็นเพียง client-side web application ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเท่านั้น

วิธีใช้งาน

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง (ซึ่งเมื่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้องจะแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมาย )
 2. ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) โดยคลิกปุ่ม "ลงลายมือชื่อ" เพื่อเริ่มการเขียน และคลิกปุ่ม "ตกลง" เมื่อเสร็จสิ้นการเขียน โดยกรอบกล่องลายมือชื่อจะต้องเปลี่ยนเป็นเส้นทึบสีเขียว
 3. เมื่อกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จะสามารถคลิกปุ่ม "สร้างรูปภาพ" เพื่อสร้างรูปภาพเอกสารเข้าชื่อได้
 4. คลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด" เพื่อบันทึกรูปภาพเอกสารเข้าชื่อลงในอุปกรณ์ของท่าน หรือคลิกปุ่ม "แก้ไขข้อมูล" เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูล หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลที่ผิดพลาดปรากฏในรูปภาพเอกสาร

  หมายเหตุ: กรณีที่เข้าหน้านี้ผ่าน LINE บนโทรศัพท์มือถือบางรุ่น อาจจะมีปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดได้เมื่อคลิกปุ่ม "ดาวน์โหลด"

  ปัญหาการดาวน์โหลด

  วิธีแก้ไขคือให้เปิดหน้านี้ในโปรแกรมอื่น เช่น Chrome

  วิธีแก้ไขปัญหากรณีที่เปิดลิงก์จาก LINE แล้วไม่สามารถดาวน์โหลดรูปภาพเอกสารได้
 5. ส่งรูปภาพเอกสารเข้าชื่อที่บันทึกไว้ไปยัง ช่องทางรับเอกสารเข้าชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่ม Re-Solution ช่องทางใดก็ได้ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

  หลังจากนั้นก็รอข้อความตอบกลับจากทางทีมงาน ที่จะแจ้งว่ารูปภาพเอกสารของท่านที่ส่งไปนั้นถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะขณะนี้มีผู้ส่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก จึงใคร่ขอความร่วมมือ "ไม่ส่งซ้ำ" ไปในช่องทางอื่น (รวมถึงช่องทางเดิม)

  หมายเหตุ: ในขณะนี้ช่องทาง Facebook นั้น อาจจะมีปัญหากรณีที่ส่งรูปภาพแล้ว ปลายทางได้รับรูปภาพที่มีขนาดเล็กและคุณภาพต่ำกว่าต้นทางมากๆ จนทำให้ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารเข้าชื่อตามกฎหมายได้ กรุณาใช้ช่องทางอื่น เช่น LINE

ช่องทางรับเอกสารเข้าชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจากทีมงาน Re-Solution

เรามีความจำเป็นต้องปิดรับรายชื่อใน วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. เพื่อให้ทีมงานสามารถใช้ช่วงเวลาหลังจากนั้นจัดการเอกสารให้เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และจะได้สามารถรวบรวมรายชื่อของประชาชนทุกคนเสนอต่อรัฐสภาได้เร็วที่สุด

ส่วนใครที่ส่งเอกสารเข้าชื่อมาแล้วไม่ว่าในช่องทางใดก็ตามก่อนเวลาดังกล่าว แม้จะยังไม่ได้รับการตอบกลับ โปรดอย่ากังวล ทีมงานจะรวบรวมให้หมดไม่มีตกหล่นแน่นอน เราจะรักษาเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างดีที่สุด

ขอความร่วมมือเลือกเข้าชื่อเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เพื่อประหยัดเวลาในการจัดการเอกสาร